Naujienos

Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena 2018-03-29

Gruodžio 3-oji – neįgaliųjų žmonių diena. 1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. Bemaž po dešimt metų, 1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodžio 3-ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios metu […]

Neįgaliųjų socialinė integracija 2014-10-15

Tikslas – užtikrinti UAB „ARANEUM“ darbuotojų (neįgaliųjų) lygias teises (tokias pat kaip kitų visuomenės narių) ir galimybes visuomenėje (neįgaliesiems, kaip ir kitiems visuomenės nariams, sudaromos tokios pat ugdymosi, darbo, laisvalaikio leidimo, dalyvavimo visuomenės, politiniame ir bendruomenės gyvenime galimybės), nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, numatyti socialinės integracijos priemones ir lėšas šioms priemonėms įgyvendinti, siekti lygių galimybių […]

UAB Araneum įgijo neįgaliųjų socialinės įmonės statusą 2014-10-15

Statusas suteikiamas nuo 2014m. rugpjūčio 1d. neterminuotai.